Hopebook là gì? Quỹ đầu tư phi tập trung Hopebook

0
516

Quỹ cộng đồng phi tập trung Hopebook là dành cho mọi người cùng tham gia hỗ trợ tài chính lẫn nhau trên tinh thần tự nguyện. Hopebook là hệ thống luân chuyển tài chính minh bạch hàng đầu thế giới dựa trên nên tảng công nghệ BlockchainSmartcontract.

I. Hope – Group là gì?

Hope–Group là một tổ chức đa quốc gia tập hợp những con người có ước vọng mang đến một thế giới tự do cho nhân loại; chúng tôi đang tập trung xây dưng một hệ sinh thái phi tập trung cho mọi thứ “Loại bỏ mọi sự tập trung, đem lại sự minh bạch và quyền lực cho cộng đồng là sứ mệnh của chúng tôi”.

Những nền tảng tài chính quan trọng nhất bao trùm lên đời sống xã hội trên thế giới:
1.1. Quỹ phi tập trung (Hopebook)
1.2. Ngân hàng phi tập trung (Hopebank)
1.3. Casino phi tập trung (Hopelife)
1.4. Hệ thống quản lý dữ liệu người dùng phi tập trung (Hope-ID)
1.5. Hệ thống bảo hiểm phi tập trung (Hopecare)
1.6. Hệ thống sàn giao dịch phi tập trung (Hopex)
1.7. Hệ thống từ thiện phi tập trung (Hopeman)
1.8. Hệ thống huy dộng vốn cộng đồng phi tập trung (Hopefund)

II. Hopebook là gì?

Hopebook là một quỹ phi tập trung cho phép người dùng cho vay và nhận. Quỹ Hopebook được thành lập dựa trên nền tảng công nghệ BlockchainSmartcontract – hoạt động theo mô hình Decentralized, không có sự can thiệp của bất kỳ đơn vị nào.

 • HOPEBOOK không phải là một tổ chức – bởi vì không có bất kỳ leader nào nhận được tất cả các quyền lợi cho chính mình.
 • HOPEBOOK không phải là một ngân hàng – bởi vì nó không giữ tiền.
 • HOPEBOOK không phải là tổ chức tín dụng đen – bởi vì nó không cho người khác mượn tiền.
 • HOPEBOOK không phải là một công ty – bởi vì nó không có bất kỳ ông chủ hoặc chủ sở hữu nào.
 • HOPEBOOK không phải là một doanh nghiệp MLM – bởi vì nó không bán bất cứ thứ gì.

 

III. Mã Token DCF là gì?

DCF được viết tắt của Decentralized Community Fund là một đảm bảo tuyệt vời cho sự bền vững của quỹ cộng đồng HopeBook. 500.000.000 DCF sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư trong và ngoài cộng đồng HopeBook. Mã thông báo của DCF đại diện cho sự tăng trưởng và phát triển của Cộng đồng HopeBook.

DCF được tạo ra với thuật toán tự động và thông minh. Thuật toán này tính toán và cân bằng đầu vào và đầu ra, thời gian chờ đợi và lãi suất để thực hiện phân bổ tài chính hợp lý cho các thành viên nhất có thể, đảm bảo thu nhập vượt mức, cũng như luân chuyển tiền tệ công bằng và lâu dài.

Token DCF sẽ được phân phối như sau:
30% dành quỹ dự phòng Hopebook.
– 69% dành cho cộng đồng.
1% dành cho đội lập trình.

Phân bổ Token DCF

 

Sử dụng nguồn thu từ việc phân phối Token DCF:
– 79%
dành cho quỹ Hopebook.
1% dành cho đội lập trình.
20% dành cho chiến lược truyền thông, quảng cáo.

Phân bổ tài chính

 

Lợi ích của các nhà đầu tư trong cộng đồng khi nắm giữ DCF:
– Chia sẻ lợi ích của 1% tổng quỹ cộng đồng tăng hàng tuần.
– Các nhà phát minh P5 trở lên sẽ chia sẻ lợi ích của 5% Nhà phát triển (lấy từ quỹ bảo trì và phát triển hệ thống) khi mua DCF.

Lợi ích của các nhà đầu tư ngoài cộng đồng khi nắm giữ DCF:
– Chia sẻ lợi ích của 1% tổng quỹ cộng đồng tăng hàng tuần.

Lợi ích này được tính toán dựa trên số lượng DCF nắm giữ bởi nhà đầu tư trong tổng số DCF đã được phát hành cho đến thời điểm đóng cửa. Vì vậy, các nhà đầu tư sớm hơn sở hữu DCF, càng có lợi hơn.

 

IV. Thông tin về Hopebook

 

V. Tại sao nên chọn Hopebook?

1/ Cộng đồng tài chính quy mô lớn

HOPEBOOK là một cộng đồng kết nối mô hình, tài chính – mạng xã hội nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Đây là Quỹ cộng đồng phân cấp dựa trên công nghệ Blockchain và Smartcontract đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi tự hào là người sáng tạo ra mô hình quỹ tài chính minh bạch nhất thế giới.

2/ Tính minh bạch

Mọi thành viên đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, mọi giao dịch trong hệ thống rõ ràng, minh bạch và không bị can thiệp bởi bất kỳ ai, ngay cả bởi những người tạo hệ thống, vì toàn bộ hệ thống được quản lý bằng công nghệ BlockchainSmartcontract. Vì vậy, đây là hệ thống lưu thông tài chính minh bạch nhất trên thế giới.

3/ Hệ thống phân cấp

DCF cung cấp một nền tảng phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchain và Smartcontract, cho phép hàng triệu người tham gia hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng mà không có bất kỳ trung gian nào. DCF tôn trọng nguyên lý thời gian chờ đợi lưu thông trong khi hệ thống đóng vai trò tính toán và cân bằng.

4/ Tính công bằng

DCF được vận hành với thuật toán tự động công bằng cho tất cả mọi người, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Hình phạt, tài khoản bị chặn hoặc bị đóng băng không được áp dụng trong cộng đồng này. Mỗi thành viên đều có các quyền và nghĩa vụ giống nhau và bị ràng buộc bởi Smartcontract, trong đó họ không thể gian lận hoặc trốn tránh.

5/ Hoàn toàn tự động

DCF được tạo bằng thuật toán tự động và thông minh. Nhiệm vụ của bạn đơn giản như đăng ký làm người ủng hộ và quan sát hệ thống để tìm kiếm người nhận và chuyển tiền của bạn để giúp họ. Sau đó, bạn sẽ được đăng ký tự động với tư cách là người nhận bởi hệ thống trước khi họ tìm kiếm những người ủng hộ sẽ chuyển tiền của họ để giúp bạn.

6/ Cơ chế hoàn tiền

Bất cứ lúc nào trong quá trình tài trợ, mọi thành viên đều có quyền bỏ phiếu hoàn trả. Quyền biểu quyết phụ thuộc vào số tiền đóng góp của thành viên, số tiền càng lớn thì phiếu bầu của anh ấy càng mạnh. Nếu 51% hoặc nhiều phiếu bầu chọn HOÀN LẠI, tất cả số tiền đóng góp sẽ được tự động hoàn lại vào ví của từng thành viên, tương ứng với tỷ lệ đóng góp.

 

VI. Hỗ trợ để được nhận về

THỜI GIAN CHỜ
Là thời gian chờ đợi cần thiết để hệ thống tự động tính toán và cân đối tài chính giữa đầu vào và đầu ra để đưa ra quyết định phân bổ tài chính cho từng thành viên, đảm bảo luân chuyển tiền tệ công bằng và lâu dài.

GÓP QUỸ BỔ SUNG
Bạn có quyền bổ sung khoản đóng góp của bạn bất kỳ lúc nào, thời điểm tính lãi được tính từ thời điểm khoản đóng góp của bạn được ghi nhận trên hệ thống.
Số tiền bạn được quyền góp quỹ sẽ tăng dần theo hạn mức tín dụng của bạn, tối thiểu là 0,1 ETH và tối đa có thể lên đến 512 ETH và không quá 90% của số tiền được nhận về.

LỢI NHUẬN TỐI ĐA
300% (bao gồm cả đóng góp cá nhân và hoa hồng hệ thống). Khi một thành viên nhận được lợi nhuận tối đa, đóng góp ban đầu của anh ấy sẽ tự động trở thành quỹ cộng đồng và anh ta phải gửi một khoản tiền mới để tiếp tục góp quỹ và nhận hoa hồng hệ thống.

Vòng chờ cho và nhận

 

VII. Chính sách hoa hồng

1/ Tiền thưởng trực tiếp

 • 10% x Tổng số tiền góp quỹ của tuyến dưới trực tiếp.
 • Mời các thành viên mới tham gia cộng đồng là sự đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.
 • Các thành viên cộng đồng không có nghĩa vụ mời những người tham gia mới. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu rằng quỹ Hopebook không thể hoạt động mà không có sự phát triển của những người mới tham gia.
 • Hoa hồng trực tiếp được nhận ngay sau khi những người được mời của bạn đã hoàn thành khoản tiền gửi ban đầu của họ vào quỹ cộng đồng.
 • Khoản hoa hồng này được chuyển thẳng vào Ví rút tiền của bạn, có thể rút ra ngay lập tức mà không cần chờ đến vòng RECEIVE tiếp theo.
 • Mỗi khi tuyến dưới trực tiếp của bạn thực hiện việc tăng vốn góp của họ, bạn đều nhận được khoản hoa hồng này.

2/ Hoa hồng cấp bậc

Bất kỳ ai cũng có thể nâng hạn mức tín dụng của mình khi mời, bảo trợ và hướng dẫn những người khác, xây dựng hệ thống cho riêng mình để lên cấp và nhận được tiền thưởng từ đó.

 Điều kiện lên cấp và hoa hồng tương ứng:

 • Với 5 tuyến dưới trực tiếp (F1) => bạn được nâng cấp lên cấp P1 => nhận 0,5%
 • 3 F1 lên mức P1 => bạn nâng cấp lên P2 => nhận 1%
 • 3 F1 lên mức P2 => bạn nâng cấp lên P3 => nhận 3%
 • 3 F1 lên mức P3 => bạn nâng cấp lên P4 => nhận 5%
 • 3 F1 lên mức P4 => bạn nâng cấp lên P5 => nhận 7%
 • 3 F1 lên mức P5 => bạn nâng cấp lên P6 => nhận 9%
 • 3 F1 lên mức P6 => bạn nâng cấp lên P7 => nhận 11%
 • 3 F1 lên mức P7 => bạn nâng cấp lên P8 => nhận 12%

Công thức tính hoa hồng hệ thống: từ 0,5% đến 12% x tổng số tiền cho đi (Support) của tuyến dưới từ F1 đến Fn (sâu vô tận) / tất cả các vòng lặp (mãi mãi).

Hoa hồng cấp bậc

Hoa hồng này được tính theo nguyên tắc khoản tiền thu được từ tất cả các tuyến dưới. Cấp bậc của bạn càng cao, bạn càng nhận được nhiều hoa hồng hơn trong toàn bộ hệ thống. Đối với các thành viên đồng cấp, người bảo trợ sẽ được hưởng 0,5%. Hoa hồng này được giữ trong C-Wallet, bạn cần nhấn nút RECEIVE để đưa vào vòng RECEIVE. Số tiền được rút tối thiểu từ C-Wallet là 0,01 ETH. Tối đa được phép rút sẽ do hệ thống tự động điều chỉnh theo từng thời điểm nhất định và có các thông báo gửi đến thành viên được biết.

VIII. Thắc mắc về Hopebook

1/ Ai là người đứng đầu Hopebook

Trả lời: Hopebook không có người đứng đầu. Đây là quỹ tài chính phi tập trung hoạt động dựa trên nền tảng BlockchainSmartcontract.

2/ Tôi có thể tham gia Hopebook được không?

Trả lời: Bất kỳ ai ở độ tuổi hợp pháp đều có thể tham gia cộng đồng HOPEBOOK. Chúng tôi đối xử công bằng với tất cả các thành viên ở các độ tuổi khác nhau (tất nhiên phải là hợp pháp), thuộc các hiệp hội xã hội, tôn giáo hoặc chính trị khác nhau, làm việc trong các điều kiện khác nhau và sinh sống tại các quốc gia khác nhau.

3/ Hopebook có hợp pháp không?

Trả lời: HOPEBOOK là một cộng đồng mà các thành viên có đầy đủ nhận thức giúp đỡ lẫn nhau tự nguyện và miễn phí. Thành viên chuyển tiền mà không có bất kỳ điều kiện, đảm bảo và hứa hẹn. Họ làm điều đó bởi vì họ muốn thế, và bởi vì đó là một điều tốt để giúp đỡ những người khác. điều đó có nghĩa là HOPEBOOK là một cộng đồng có lợi. Xem thêm…

4/ Đây có phải mô hình lấy tiền người sau trả người trước không?

Trả lời: Không! Sau khi “người chơi cũ” được trả lại tiền (bao gồm tiền gốc và tiền lãi), hệ thống sẽ tự động chỉ định anh đứng xếp hàng sau “người chơi mới” và đợi đến lượt tiếp theo.

Mỗi thành viên từng là thành viên mới một lần khi tham gia, sau đó họ sẽ trở thành cũ. Và các thành viên cũ luôn tiếp tục với những vòng kết nối mới với những đóng góp của họ. Trong “game” này, không có bất kỳ sự khác biệt giữa thành viên cũ và mới, do đó, khái niệm “lấy tiền của người tham gia mới để trả tiền cho người cũ” là hoàn toàn sai. Nó phải được hiểu theo cách này: tiền được lấy từ vòng tròn mới (của cả thành viên mới và cũ) để trả cho các vòng tròn trước đó (của cả thành viên mới và cũ). Điều đó có nghĩa rằng trong HOPEBOOK các thành viên mới và cũ đều bình đẳng.

IX. Hopebook thực sự hoàn hảo

Hopebook là một sự lựa chọn hoàn hảo – một quỹ cộng công phân cấp. Hopebook ra đời giải quyết những “Điểm chết” của các mô hình trước đây.

1/ Không có lời hứa suông từ cộng đồng: hệ thống này không có PIN và không có chuyện đặt PIN mà không chuyển khoản góp quỹ.
2/ Không có tài khoản đặc biệt nhận tiền mà không cho đi – toàn bộ hệ thống được thực hiện bằng Smartcontract không có ưu tiên và không thể can thiệp kể cả từ những người tạo ra nó.
3/ Không có report.
4/ Không có án phạt.
5/ Không có cheat code gom tiền hệ thống về ví admin.
6/ Không có mất thời gian đặt lệnh.
7/ Không thể đầu cơ.
8/ Phí giao dịch thấp (1%/số tiền cho đi).
9/ Tính cân bằng hệ thống tốt (nhận 300% / số vốn bỏ ra).
10/ Được tính lãi cả thời gian chờ cho đi và thời gian chờ nhận về.
11/ Đảm bảo khả năng tài chính cho nhà đầu tư (số tiền đầu tư tối đa bằng 90% số tiền nhận về, tối thiều nhà đầu tư lãi 10%).
12/ Có chỉ báo sức khoẻ hệ thống và thúc đầy phát triển hệ thống phù hợp theo từng giai đoạn
13/ Công thức tính lãi linh hoạt từ 0,2%-1%/ngày (tuỳ vào chỉ số sức khoẻ của hệ thống mà điều chỉnh % lãi cho phù hợp)
14/ Có Quỹ Dự Trữ Cộng Đồng để duy trì sự ổn định của cộng đồng.
15/ Phát hành ra token DCF nhằm huy động một lượng góp quỹ lớn vào Hopebook và đầu tư Marketing để phát triển cộng đồng.

 

Video phân tích Hopebook

X. Tham gia cộng đồng Hopebook Việt Nam

Bình luận bài viết