Cơ chế trả lãi và thưởng của Cloud Token

0
1654

Trong chuyên mục hướng dẫn về dự án Cloud Token, tiếp theo bài viết này tóm tắt cơ chế trả lợi nhuận và hoa hồng của Cloud Token, mời các bạn cùng xem qua.

Mục lục bài viết

Lợi nhuận hàng ngày

Hiện tại trữ coin trên App Cloud Token bạn sẽ nhận lợi nhuận hàng ngày, lợi nhuận giao động từ 6-12/tháng.

Lợi nhuận được trả bằng CTO, sau đó Transfer CTO sang ETH.

Giá CTO tăng trưởng tốt, giá hiện tại 1 CTO = ~ 0.39 USD

Hoa hồng hệ thống

 • 100% lãi tĩnh F1
 • 50% lãi tĩnh F2 – Điều kiện: 2F1
 • 5% lãi tĩnh F3 – Điều kiện: 3F1
 • 5% lãi tĩnh F4 – Điều kiện: 4F1
 • 5% lãi tĩnh F5 – Điều kiện: 5F1
 • 5% lãi tĩnh F6 – Điều kiện: 6F1
 • 5% lãi tĩnh F7-F21 – Điều kiện 7F1 – 16F1

Chỉ cần 16F1 bạn sẽ nhận đến tầng 21.

Hoa hồng cấp bậc

 • C1: +5% lãi tĩnh toàn hệ thống – ĐK: 200k doanh số
 • C2: +5% lãi tĩnh toàn hệ thống – ĐK: có 3 người lên C1 ở 3 line khác nhau
 • C3: +5% lãi tĩnh toàn hệ thống – ĐK: có 3 người lên C2 ở 3 line khác nhau
 • C4: +5% lãi tĩnh toàn hệ thống – ĐK: có 3 người lên C3 ở 3 line khác nhau
 • C5: +5% tổng lợi nhuận của toàn công ty -ĐK: Có 3 người lên C4 ở 3 line khác nhau

Video chia sẻ về chính sách của Cloud Token

Thông tin hỗ trợ

Hiện tại, Cloud Token đang được cộng đồng tiếp nhận mạnh mẽ nhờ các tính năng nổi bật và chính sách hệ thống tốt.

Mọi người tham gia có bất kỳ thắc mắc vui lòng liện hệ:

Rate this post

Bình luận bài viết