Home Từ khóa Smartcontract

Tag: Smartcontract

Vitalik Buterin: Ethereum chính là giải pháp cho những giới hạn...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH) Vitalik Buterin cho biết anh đã và đang cố giải quyết những giới hạn về công dụng của Bitcoin...

EBCFund là gì? Quan hệ như thế nào với Etherbanking

Quỹ cộng đồng phi tập trung HopeBook vừa xác nhập cùng với EBCFund để tạo ra hệ sinh thái quỹ phi tập trung vững...

Bài viết mới